De fleste av oss ønsker et langt og godt liv som friske, lykkelige og harmoniske mennesker - dette er mulig!

Det er mange ting med dagens levesett som gjør det utfordrende å opptrettholde balansen i oss. Ofte føler vi oss prisgitt arv, miljø og uheldige omstendigheter, da er det lett å glemme at: 

Du har kraften i deg selv til å bedre eller gjenopprette balanse!

Ved å regelmessig fokusere på det som gleder oss, spise sunt og være i bevegelse, er vi langt på vei. Dette er allikevel ikke alltid tilstrekkelig for å komme over den første terskelen, og da kan behandling og veiledning bidra til at vi blir styrket på flere plan, og dermed får bedre  helse, økt livskvalitet og komme nærmere balanse.

Jeg behandler mennesker helhetlig i alle aldere, med både akutte og kroniske sykdommer.

Husk – jo tidligere du kommer, desto lettere er det å oppnå bedring!


“All sykdom starter i tarmen”
— Hippocrates (460-377 B.C.) – Medisinens Far.

Tlf: 926 08 156


Siste blogg innlegg: