BIOPHOTONTERAPI

Behandling med Chiren® er et meridian basert biofeedback system, hvor ditt eget cellelys sørger for at kroppen kommer i balanse, slik at immunforsvaret ditt forsterkes. Din egen kropp har evnen til å helbrede seg selv, bare den gir gitt muligheten. Med Chiren® går man under symptomet og forsøker å finne årsaken til problemene og behandle dette.

Chiren er det nyeste apparatet innen Biophotonterapi

Chiren er det nyeste apparatet innen Biophotonterapi


Hvem OG HVA kan behandles?

I utgangspunktet kan alle forstyrrelser i kroppen behandles. Dette gjøres ved å se etter mulige årsaker til symptomene, behandle disse  og dermed styrke kroppens immunforsvar til å kunne kjenne igjen og løse problemene på egen hånd. 

Dette tar som regel 5-6 behandlinger. Noen ganger flere. Dette avhenger bl.a. av alder, hvor lenge man har hatt symptomene, livsstil, stress og medisiner. Disse faktirene påvirker kroppens evne til å regulere seg selv. Kropper med en høy regenerasjonshastighet trenger som regel færre behandlinger. Dette gjelder spesielt for barn og dyr. Mennesker i alle aldre kan behandles med Biophotonterapi.


Hvem kan ikke behandles?

Siden immunforsvaret styrkes og balanseres, er denne behandlingen uegnet for personer som har gjennomgått en organtransplantasjon. Da kan kroppen frastøte det implanterte organet i løpet av kort tid. Også andre fremmedlegemer i kroppen kan bli forsøkt frastøtt. Personer med shunt, plastårer eller en griseklaff i hjertet kan heller ikke bli behandlet. Øvrige metalldeler som pacemakere eller store deler som hofter, kunstige hjerteklaffer, skruer osv. er ikke til hinder for behandlingen.  Det er imidlertid slik at denne typen deler har en frekvens som avviker fra kroppens og derfor vil de hele tiden kunne være en forstyrrende faktor.


Hvordan foregår behandlingen

Først ser man på hvilke systemer i kroppen som fungerer godt og hvilke som er i ubalanse. Dette gjøres gjennom målinger på klassiske akupunkturpunkter på hender og føtter. Disse akupunkturpunktene befinner seg i enden av "lysbanene", som knytter kroppsdelene sammen. Lysbaner er det samme som meridianer. Hver meridian tilhører et organ i kroppen, så målingen representerer energitilstanden i organene/systemene i kroppen.

Deretter testes ut bestemte frekvenser av mulige forstyrrelser, på punktene som viser en funksjonsfeil. Frekvensene vi tester har alle de omvendte frekvensbølgene av forstyrrelsene. Siden to motsatte bølger av samme frekvens nøytraliserer hverandre, oppheves forstyrrelsen og måleresultatet vil igjen vise et positivt resultat. Når dette oppnås, vet vi at vi har funnet en av årsakene til forstyrrelsen og dette kan man behandle.

Behandlingens mål er å korrigere  forstyrrelsene i lyset fra cellene. Korrigeringen foregår ved å endre kaotiske lysimpulser, d.v.s korrigere frekvensen i cellene, slik at de blir harmoniske. dette gjøres ved å gi kroppen de motsatte frekvensene av forstyrrelsene.

Lyset er en del av kroppens celler

Lyset er en del av kroppens celler

Under behandlingen holder man i to glassrør. Det ene glassrøret overfører lyset som avgis av kroppen til Chiren®. Dette skjer via optiske kabler. I Chiren® blir lyset delt opp i harmonisk og disharmonisk lys. Det gode, harmoniske lyset forsterkes og gis tilbake til kroppen via det andre glassrøret. Det disharmoniske lyset inverteres (dannes om til den motsatte bølgen) og gis tilbake til kroppen. Siden det inverterte lyset nøytraliserer den kaotiske delen av lyset, oppheves forstyrrelsene.

Behandlingen gjør at immunforsvaret får de beste vilkårene til å ordne opp i problemene selv. Etter avsluttet behandling må kroppen «trene opp» immunforsvaret igjen. Derfor vil du nok bli bli syk en gang i blant, men når du lar kroppen ordne opp selv, vil du bli fort frisk igjen. Det er vanlig at det kan ta lengre tid ved første infeksjon, men om kroppen får håndtere det selv, eventuelt med hjelp av støttebehandling i tillegg, vil sykdomsfrekvensen og varigheten avta og som regel bli minimal.

Når det gjelder utbrenthet kreves det ekstra forsiktighet og ikke minst: det må lyttes mer til selve kroppen.


MER OM BIOPHOTONTERAPI

 

Lysets betydning

Cellene i kroppen avgir cirka 100.000 lysimpulser per sekund. Disse lysimpulsene består av fotoner (= lyspartikler) med ulik frekvens. Når cellen fungerer optimalt er lyset koherent. Det betyr at impulsen kan sammenlignes med en laserstråle.

Når det er ubalanse, svekkes lyset og det blir kaotisk. Etter hvert blir det like dårlig som en lyspære. En lyspære avgir nemlig meget tregt og kaotisk lys. Lysimpulsene fra cellene styrer de biokjemiske prosessene i kroppen.

 

Dysleksibehandling

Mot slutten av hver behandlingsøkt gis en såkalt dysleksibehandling. Denne behandlingen ble opprinnelig utviklet for dysleksipasienter, men den har en positiv effekt på alle personer.

Årelang erfaring har vist at hovedårsaken til dysleksi er mangelfullt samarbeid mellom hypofysen og epifysen (pinealkjertelen), slik at hjernehalvdelene ikke er integrert. Denne terapien retter seg hovedsakelig mot disse kjertlene.

 

Invertert elektronrotasjon - "SPINN"

Et meget vanlig problem er den såkalte inverterte elektron rotasjonen. Folk som er utsatt for dette merker det først og fremst fordi de er slitne. Når man står opp og er sliten etter en god natts søvn, er sjansen stor for at man har en invertert rotasjon. Når elektronrotasjonen (dvs. elektronene i selve atomet) går feil vei, er man resistent mot behandling generelt. Sjansen er til og med stor for at man reagerer motsatt på medisiner eller at medisinene ikke virker i det hele tatt. Kroppen virker mot seg selv. Man kan også utvikle stadig flere allergier. Denne tilstanden kan rettes opp med en behandling på et par minutter. En invertert elektronrotasjon forårsakes som regel av et eksternt magnetfelt, enten elektromagnetisk eller jordmagnetisk, men kan også igangsettes av fysisk eller psykisk sjokk.

 

Arr

A) Operasjonsarr

Operasjonsarr forstyrrer ofte gjennomstrømningen av meridianene, siden de ble kuttet over under operasjonen og bindevev dannes. Fra det øyeblikk opptrer det som regel forstyrrelser i systemet og disse kan ikke utbedres før strømningen er gjenopprettet.  Ved å tilføre energi kan  energistrømmen gjenopprettes. Ved gjentatt arrbehandling vil normalt vev erstatter arrvevet. Dette kjenner du ved at arret blir mykere og ufølsomheten eller overfølsomheten avtar eller forsvinner.

B) Energetiske arr.

Det kan også oppstå energetiske arr. Dette skjer for eksempel ved en nakkesleng. Da rives et energifelt i kroppen av. Dette kaller vi et energetisk arr. Det behandles på samme måte som operasjonsarr.

 

Johan Boswinkel 

Johan Boswinkel ble født 25. desember 1950 i Rotterdam. Han er en ener i verden innen bruk av biophotoner, særlig i forbindelse med endringer i kvaliteten av photonemisjonen.  For å forstå biophotoner bedre har han studert fysikk, samt akupunktur, homeopati og sykepleie, i tillegg til  den tyske ”Heilpraktiker” utdanningen. Siden 1982 har Boswinkel arbeidet uavbrutt med biophotoner.  Han har allerede utviklet ulike instrumenter som er i bruk verden rundt. Han har bodd i New-Zealand, USA, Frankrike, Tyskland og Sveits for å høste praktiske erfaringer og for å drive forskning. Nå har Health Angel flere filialer over hele verden. Apparatene som Johan Boswinkel har utviklet de siste 15 årene er i daglig bruk i mange land verden over.

For å lese mer: http://www.biontology.com/