filosofi

Målet ved Lambertseter Helhetsmedisin er å vurdere hele pasienten, for så å sette sammen en behandling som best mulig tilrettelegger for kroppens egen helbredelse. Behandlingsformene er utfyllende, og er med på å stimulere kroppen på flere plan.

Vi blir syke når kroppens evne til å helbrede seg selv er nedsatt. Det kan skje som følge av blant annet stress, psykiske påkjenninger, uheldig livsstil eller fysiske skader og lidelser. Gjennom å styrke immun– og antioksidantforsvaret, og løse opp spenninger/blokkeringer i kroppen, vil en helbredelses prosess settes i gang.

Kroppen er vår viktigste medspiller ikke motstander. Vi må derfor forsøke å behandle den slik at den yter sitt beste.