AKUPUNKTUR

Øreakupunktur (1) og Akupunktur 2000 (2)

1. Øreakupunktur /aurikkelterapi

Øreakupunktur er en type mikro akupunktur. Med det menes at nålene ikke settes direkte på det stedet man har vondt, men innen et avgrenset område (øret, hodet, hånd, ledd) som har en energimessig forbindelse med det aktuelle området. 

Øreakupunktur er en behandlingsform som egner seg til mange lidelser og er flott å kombinere med andre behandlingsformer.


Hva kan øreakupunktur lindre

Øreakupunktur benyttes ofte som eneste terapiform og brukes da som regel ved følgende lidelser:

 • Allergier
 • Astma
 • Bihulebetennelse
 • Fordøyelsesbesvær
 • Hodepine, migrene
 • Menstruasjonssmerter/PMS plager
 • Nedsatt forbrenning
 • Rygg- og muskelsmerter
 • Røykestopp
 • Senebetennelse
 • Stress
 • Søvnløshet
 • Urinveislidelser

Hvordan foregår behandlingen

Aurikkelterapi er en praktisk og effektiv metode hvor man kan anvende vanlige akupunktur nåler, permanåler (små nåler man kan gå med over lengre tid) eller kuleplaster (små plaster med en liten metallkule på innsiden som stimulerer punktet istedenfor en nål. Velegnet for barn og de med nåleskrekk).

Ved første time vil du på forhånd ha fylt ut Skjema for Førstegangs-konsultasjon som vi vil gå igjennom og diskutere. Dersom det er behov vil terapeuten stille noen utfyllende spørsmål. I skjemaet vil du bli bedt om å svare på spørsmål om din medisinske historie, om kosthold, søvn, fordøyelse med mer, samt hva du ønsker å oppnå med behandlingen.

Etter samtalen vil terapeuten bestemme hvilke punkter som skal behandles og deretter tegne opp et behandlingsskjema. Du vil så legge deg på en behandlingsbenk før nålene blir satt. Generelt settes 5-7 nåler per behandling. Punktene finnes ved å søke med en søkepinne på de aktuelle områdene. Du vil si i fra når terapeuten treffer det nøyaktige punktet. Du vil kjenne en skarp følelse nål punktet treffes. Dersom det benyttes vanlige nåler vil du ligge med disse i ca. 30 minutter. Får du permanåler eller kuleplaster hviler du bare i noen minutter.


Behandlingsforløp

Øreakupunktur er flott å kombinere med soneterapi og homeopati.

Hvor mange behandlinger som er nødvendig når øreakupunktur er eneste behandlingsform, avhenger svært av pasientens tilstand og alder. Dersom tilstanden er akutt, som for eksempel en bihulebetennelse eller ryggvondt, bør man få ca 3 behandlinger i løpet av 10 dager, og deretter vurdere eventuell videre behandling.
Ved mer langvarige sykdommer er det tilstrekkelig med en behandling i uken. Mange begynner med ukentlige avtaler i ca 6 uker, deretter kan man trappe ned til annenhver uke i ca. 4 uker. Det er imidlertid nødvendig med minst tre ukentlige timer før man kan vurdere om behandlingen har en effekt.


ØREAKUPUNKTURENS HISTORIE

Aurikkelterapi er en solid dokumentert terapi form som har vært praktisert i mange tusen år. Helt tilbake til Hippokrates (ca. 400 år f. Kr.) har man funnet informasjon om punkter i øret som kan hjelpe mot ryggplager. Øret ble også tillagt stor betydning i det gamle Kina. Under Tang dynastiet (600-800 e. Kr.) var det en skole med Kinesiske akupunktører som anvendte ca. 30 forskjellige punkter i øret. I dag forholder vi oss til ca. 200 punkter.

I løpet av 1950 årene utviklet Dr. Nogier et kart over punkter på øret basert på ”Det omvendte foster” (se figur). Etter nitidig kartleggingsarbeid kom han frem til soner/punkter i ørene og sykdommer i ulike deler av kroppen. Hans arbeid ble publisert i 1957. Først da begynte kineserne å gjøre et tilsvarende systematisk arbeid og de kom frem til meget sammenfallende punkter med unntak av noen. Man finner derfor punkter hvor det er to å velge mellom: enten Nogiers eller det kinesiske. Som regel setter man begge to.
Det har etter hvert blitt gjort betydelig forskning på øreakupunktur, spesielt på 60-tallet og i dag er det stor enighet om systemet.


2. AKUPUNKTUR 2000

Akupunktur 2000 er et eget mikroakupunktur system på lik linje med øreakupunktur. Det har blitt utarbeidet av en av Danmarks fremste akupunktører over de siste 25 år,John Boel.

For å lese mer om Akupunktur 2000 gå til www.akupunktur2000.dk

Ser man på figuren representerer sirkelen mellom de to menneskene et tverrsnitt av en finger, tatt ved et ledd. Man kan så se hvilke områder av fingeren som korresponderer til de ulike kroppsdeler. Nålene settes rundt ledd på fingre og tær.


Hva kan Akupunktur 2000 lindre

Akupunktur 2000 er en meget effektiv behandlingsform i forbindelse med kroniske eller akutte smerter/skader i hele skjelettsystemet, sener og nerver. Det er også flott ved andre akutte tilstander som hodepine/migrene, bihulebetennelse og urinveisinfeksjoner.

I tillegg er akupunktur 2000 spesielt bra i behandling av øyesykdommer som grønn stær, forkalkning på synsnerven og kikkertsyn.

Det er en behandlingsform som egner seg godt å kombinere både med øreakupunktur, soneterapi og homeopati.


HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Ved første time vil du på forhånd ha fylt ut Skjema for Førstegangskonsultasjon som vi vil gå igjennom og diskutere. Dersom det er behov vil terapeuten stille noen utfyllende spørsmål. I skjemaet vil du bli bedt om å svare på spørsmål om din medisinske historie, om kosthold, søvn, fordøyelse med mer, samt hva du ønsker å oppnå med behandlingen.

Hver behandling består i at pasienten ligger på en behandlingsbenk og terapeuten søker med en søkepinne i det aktuelle området på fingre og/eller tær. Når det mest ømme punkt er funnet vil man finsøke med nålen til det helt presise punkt blir lokalisert og der settes nålen. Dersom det er en akutt smertetilstand, som for eksempel kink i ryggen, vil pasienten bli bedt om å innta den mest smertefulle posisjon før nålene settes og forsøke å tallfeste hvor vondt det er. Noen minutter etter at nålene er satt vil denne posisjonen bli gjentatt og en ny smertevurdering gjøres. Det skal oppstå momentan bedring. Dersom bedring ikke inntreffer må terapeuten benytte et annet ledd for å finne et mer effektivt punkt. Slik fortsetter man til bedring oppstår. Når det rette punktet er funnet vil pasienten ligge med nålene i 30 minutter.

Ved akutte tilstander kan pasienten få inntil to behandlinger per dag med minimum 1 times opphold mellom behandlinger. Mest vanlig er det imidlertid å komme en gang per dag og ca 3 ganger i løpet av 10 dager. Det ideelle er imidlertid å få behandling hver dag dersom tilstanden er akutt.
Ved mer kroniske plager er det mer vanlig med 1-2 behandlinger i uken i 2-3 uker for så å gå over til en gang i uken og deretter videre nedtrapping og eventuelt vedlikehold noen ganger i året. Forløpet er meget individuelt, avhengig av generell helse og livsstil.


Behandlingsforløp ved øyelidelser og øresus

Akupunktur 2000 er spesielt egnet til behandling av øyelidelser som grønn stær og forkalkning på synsnerven. I tillegg oppnås ofte gode resultater med øresus, men dette er generelt mer komplisert. Behandlingsforløpet for øresus er som for øyelidelser, men dersom ingen endring har skjedd etter en uke vil sannsynligvis ikke Akupunktur 2000 hjelpe.

Behandlingen starter med et intensivt forløp hvor pasienten får to behandlinger per dag, hver av ½ times varighet, med minst en times opphold i mellom. Dette gjøres i utgangspunket 10 ganger. Det settes 6 nåler per gang.

Etter 3 dager vil synet måles og vurderes. Det er nå tre muligheter:

 1. Synet har blitt bedre: Behandlingen fortsetter i 2 dager og en uke til (til sammen 10 dager). Deretter skjer en nedtrapping: 2 ganger i uken, deretter 1 gang per uke i tre uker, videre annen hver uke, hvor man til slutt fortsetter med en dags behandling i måneden livet ut.
 2. Synet har blitt verre: Dette er et godt tegn på at endringer er i ferd med å skje. Det er ikke uvanlig at en forverring oppstår før bedring finner sted. Behandlingen fortsetter som punkt 1, men synet måles hver gang.
 3. Ingen endring i synet: Fortsett ut uken, og mål igjen. Dersom ingen endring venter man en måned. Dersom synet er bedre etter en måned vil man fortsette som punkt 1. Dersom synet ikke er bedre, kan denne metoden dessverre ikke hjelpe.