HOMEOPATI

Homeopati er en skånsom, men dyptvirkende, terapiform som stimulerer kroppens helbredende mekanismer og styrker den psykiske helsen. Homeopati er basert på likhetsprinsippet om at likt kurerer likt, der et stoff kan kurere de samme symptomene hos syke som de fremkaller hos friske. Homeopati kan brukes ved akutte og kroniske tilstander, og er en særdeles god behandlingsform for barn.

Homeopatiske medisiner hentes fra mineral-, plante– og dyreriket og er potenserte. Medisinene brukes kun i korte kurer, og det oppstår ingen avhengighet. Det er ingen bivirkninger ved riktig bruk.

Mennesket er en helhetlig organisme og bør derfor behandles helhetlig. Vi kan teoretisk dele kroppen opp i deler, men virkeligheten er annerledes. Har man en infeksjon i øret påvirkes hele kroppen av dette, ikke bare øret, og en storstilt ”redningsaksjon” blir satt i gang i immunforsvaret for å redde kroppen fra smerte og bakteriell invasjon. Den homeopatiske medisinen blir valgt ut i fra pasientens totale symptombilde, inkludert både fysiske og psykiske symptomer.

Dersom du ønsker å lese mer om homeopati gå til www.nhl.no


Hva KAN HOMEOPATI LINDRE

Homeopati er en terapiform som kan benyttes i alle tilstander, både mentale, emosjonelle og fysiske.                                                                                Det mest vanlige å behandle er (uprioritert, alfabetisk rekkefølge):

 • Adferdsvansker/ADHD
 • Allergier, astma
 • Barnløshet
 • Bihulebetennelse
 • Eksem og andre hudproblemer
 • Energiløshet
 • Fordøyelsesbesvær/Irritabel tykktarm/ Morbus Crohn
 • Hodepine, migrene
 • Håravfall (Alopecia)
 • Influensa
 • Kolikk
 • Kronisk tretthetssyndrom/nedsatt allmenntilstand etter virussykdommer
 • Leddplager
 • Luftveisinfeksjoner
 • Menstruasjonssmerter/PMS plager
 • Mononukleose
 • Rygg- og muskelsmerter
 • Sengevæting
 • Sirkulasjonsproblemer
 • Stress
 • Svangerskap samt plager under og etter fødsel, ammeproblemer
 • Svangerskapsdepresjon
 • Søvnløshet
 • Urinveislidelser
 • Ødemer
 • Øre-, nese-, halsinfeksjoner

HOMEOPATI OG BARN

Homeopati er meget egnet til behandling av barn i alle aldere og er en trygg medisinform til barn, uten bivirkninger. Den påvirker ikke fordøyelsen, gir ikke et redusert immunforsvar eller allergiske reaksjoner og kan taes over lengre tid uten fare for avhengighet.

Barn reagerer som regel raskt på homeopatisk behandling og er spesielt bra i akutte tilfeller som allergi, feber, ørebetennelse, diaré, øvre luftveisinfeksjoner og lignende.

Homeopatien kan hjelpe i å bygge opp immunforsvaret hos barn som plages med gjentagende infeksjoner, allergier, eksem eller andre kroniske forhold. Medisinene smaker ikke vondt så det er som regel ikke et problem å få barna til å ta dem. Dette gjør at man unngår den kampen det ofte kan være å få barn til å ta vanlige medisiner som ikke smaker godt.


Hvordan foregår behandlingen

Det første møtet med homeopaten tar som regel 1 1/2 – 2 timer. Du vil ha med deg et forhåndsfylt Skjema for Førstegangskonsultasjon, som man vil gå igjennom og diskutere. I skjemaet vil du bli bedt om å svare på spørsmål om din medisinske historie, kosthold, søvn, fordøyelse med mer, samt hvorfor du ønsker behandling. I tillegg til spørsmålene på skjemaet kan du bli spurt om for eksempel drømmer, tanker, matpreferanser, personlighetstrekk, redsler og lignende. Dette er for at terapeuten skal kunne velge et middel og behandlingsopplegg som passer deg best.

Etter å ha tatt middelet som foreskrevet, vil du komme tilbake for oppfølging der man går igjennom alle symptomer for å kartlegge endringer. Dersom det er et akutt tilfelle vil oppfølgingen være meget hyppig, men ved mer kroniske tilfeller er det vanlig med første oppfølging etter ca. tre uker. Antall oppfølginger avhenger av hvor lenge pasienten har vært syk og hvor komplisert sykdomsbildet er. For kroniske tilstander er det vanlig med oppfølging en gang per måned etter den første oppfølgingen. Når bedring inntrer vil man kunne fortsette oppfølgingen med 3-6 måneders intervaller.

Dersom det er vanskelig å komme inn til klinikken er det mulig å foreta oppfølging per telefon. Prisen er som vanlig oppfølging.