FØRSTE KONSULTASJON

Det første møtet tar vanligvis 1,5 – 2 timer. I løpet av møtet er det viktig for meg å få et best mulig bilde av pasienten, både mentalt, emosjonelt og fysisk. Dette er av betydning i de fleste tilfeller, for best mulig å kunne vurdere hva som er nødvendig for å oppnå raskest resultater. Spesielt viktig er intervjuet i forbindelse med valg av homeopatisk middel. Det er imidlertid alltid viktig å ha en grundig samtale med pasienten ved første møte, da det ofte avdekkes flere ting som gjerne kunne vært bedre.

Det er en forskjell mellom akutte og kroniske tilfeller. I akutte tilfeller, som for eksempel et utbrudd av elveblest, øreverk hos et barn eller en skade, vil symptomene være fremtredende og kreve en annen form for behandling enn ved kroniske tilfeller (sykdommer/tilstander som har vart kontinuerlig eller periodisk i mer enn tre måneder).

Dersom pasienten for eksempel ønsker spesielt soneterapi eller akupunktur er det selvfølgelig mulig å få behandling kun i forhold til ønske. Det er alltid viktig med en god dialog mellom slik at man føler seg ivaretatt og hørt. Dette er noe jeg legger stor vekt på - det er du som er i fokus!

Skjema for førstegangskonsultasjon